Тест инструмент

Далијан тест станица
Тест на цврстина
Тест за бучава и вибрации
Мерач на притисок
ПТ тест
Тест станица Шенјанг
Тест станица Шиџиажуанг
Спектрометар
Тест на температура
Ултразвучно откривање на недостатоци
XRF спектрометар
3D скенер