Инструмент за тестирање

Тест станица Далиан
Тест за цврстина
Тест за бучава и вибрации
Мерач на притисок
Тест за ПТ 
Тест станица Шенјанг
Shijiazhuang тест станица
Спектрометар
Тест за време на лекување
Ултразвучно откривање на недостатоци
XRF спектрометар
3Д скенер